Těhotenství - COVID, vakcinace

12. 12. 2021

TĚHOTENSTVÍ A COVID 19

Vliv onemocnění COVID-19 na průběh těhotenství

• těhotné ženy nejsou oproti ženám ve stejné věkové skupině více ohroženy nákazou COVID-19, ale mohou mít závažnější průběh onemocnění,


• u většiny (cca 2/3) žen bývá průběh onemocnění asymptomatický nebo lehký a často připomíná běžné nachlazení. Dalšími symptomy mohou být kašel, dušnost, horečka, myalgie, ztráta chuti a čichu, průjem,

• vyšší riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19 mají těhotné ženy ve III. trimestru těhotenství. Dalšími rizikovými faktory závažného průběhu onemocnění COVID-19 jsou: věk nad 35 let, BMI nad 25, pregestační diabetes mellitus, preexistující hypertenze a jiná chronická onemocnění,

• těhotné ženy, které onemocní COVID-19 ve III. trimestru těhotenství, mají vyšší riziko předčasného porodu ve srovnání s těhotnými ženami bez COVID-19.

Vliv onemocnění COVID-19 na plod

• nitroděložní vertikální přenos (přenos z matky na plod) je vzácný,

• vývoj plodu může ovlivnit infekce a zánět matky v reakci na COVID-19,

• perinatální přenos byl potvrzen, ale přesná cesta přenosu není dosud objasněna.

Symptomatická léčba COVID-19

1. horečku lze v těhotenství snižovat podáním paracetamolu (Paralen 500 mg tbl, max. 4 g/den, tj 2 tbl. po 6 hodinách),

2. kašel lze tišit přípravky, které jsou volně dostupné v lékárně (tablety, sirupy apod).

3. antitusika (dráždivý, suchý kašel):

- dextromethorfan (Robitussin®, Stopex®, Dinarex®, Mugorussol®, Tussidrill ®bez cukru),

- butamirát (Sinecod®, Tussical®, Tussin® a Stoptussin®),

- dropropizin (Ditustat®),

- levodropropizin (Levopront®),

- při úporném kašli lze po dohodě s lékařem možno podat codein (Codein® tbl),

4. mukolytika (usnadňují vykašlávání):

- ambroxol (Ambrobene®, Ambroxol AL®, Ambrosan®, Ambrospray®, Mucosolvan®, Neo-bronchol®, Solvolan®),

- bromhexin (Bromhexin 12BC®, Bromhexin 8-KM®, Bromhexin 12-KM®, Bromhexin-Egis®),

- acetylcystein (ACC®, Acetylcystein®, Belomyx®, Fluimucil®, Mucobene®, Mucofortin®, Solmucol®, Nac AL®),

- erdostein (Erdomed®),

- guaifenesin (Robitussin expectorans®, Stoptussin®),

5. bylinné přípravky na léčbu kašle:

- břečťan popínavý (Hedelix®, Hedecton®, Hedemax®, Helixir®, Herbion®, Mucoplant®, Prospan®),

- břečťan v kombinaci s tymiánem (Bronchipret tymián a břečťan®),

- jitrocel a mateřídouška (Thymomel®), Sinupret®),

6. bronchodilatancia – po dohodě s lékařem (např. Berodual inh. ®).

Předporodní péče o ženy pozitivní na COVID-19, nebo které prodělaly COVID-19

Ženy s mírným průběhem COVID-19

• zůstávají v domácí izolaci,

• konzultují průběh těhotenství se svým ošetřujícím gynekologem a praktickým lékařem telefonicky,

• v případě nutnosti je možné provést po předchozí telefonické domluvě vyšetření za předepsaných hygienických podmínek,

• po ukončení domácí izolace se co nejdříve doplní, je-li to možné, všechna zmeškaná vyšetření podle doporučeného postupu Zásady dispenzární péče v těhotenství,

• pro ženy s mírným průběhem COVID-19 platí stávající doporučené postupy pro vyšetření ultrazvukem v těhotenství.

Ženy s těžkým průběhem COVID-19

• jsou hospitalizovány podle aktuálního stavu matky a dítěte,

• po ukončení domácí izolace se co nejdříve doplní, je-li to možné, všechna zmeškaná vyšetření podle doporučeného postupu Zásady dispenzární péče v těhotenství,

• u žen s těžkým průběhem COVID-19 se doporučuje zvážit vyšetření ultrazvukem

po dvou týdnech (biometrie plodu) po prodělaném onemocnění.

Péče o ženy pozitivní na COVID-19, nebo které prodělaly COVID-19 během porodu

• akutně probíhající nebo proběhlé onemocnění COVID-19 není většinou důvodem k zásahu do termínu nebo způsobu porodu,

• způsob vedení porodu u COVID-19 pozitivních žen se řídí podle aktuálního stavu matky a plodu,

• porod COVID-19 pozitivních žen probíhá za předepsaných hygienických podmínek,

• otec u porodu je možný, pokud má negativní test na COVID-19 (PCR či antigenní test) nebo prodělal onemocnění COVID-19 (do 90 dní od posledního pozitivního testu, lékařskou zprávu s sebou) nebo byl očkován a uplynulo 14 dní od poslední dávky (certifikát o očkování s sebou).

Poporodní péče o ženy pozitivní na COVID-19, nebo které prodělaly COVID-19

• ženy jsou podporovány v kojení,

• o riziku přenosu infekce při kojení zatím není dostatek informací,

• u COVID-19 pozitivních žen se doporučuje kojení nepřerušovat,

• COVID-19 pozitivní ženy by měly během kojení dodržovat následující doporučení:

- před dotykem dítěte si umýt ruce,

- vyvarovat se kašlání nebo kýchání na dítě během kojení.

- při kojení si zakrýt nos a ústa respirátorem.

Tromboprofylaxe během onemocnění COVID-19

• u každé těhotné ženy s COVID-19 by měly být posouzeny i další rizikové faktory pro tromboembolickou nemoc (dále také TEN),

Těhotné ženy pozitivní na COVID-19

• které jsou izolovány v domácím prostředí s mírnými příznaky a nemají přítomnédalší rizikové faktory TEN:

farmakologická profylaxe dle zvážení ošetřujícího lékaře, těhotná žena by měla dbát na dostatečnou hydrataci a mobilitu,

• které jsou izolovány v domácím prostředí s mírnými příznaky a mají přítomnédalší rizikové faktory TEN:

profylaktická dávka LMWH (enoxaparin 40 mg nebo nadroparin 0,3 ml 2850 IU 1 x denně) po dobu onemocnění a minimálně 14 dní po uzdravení se z onemocnění COVID-19, v případě přítomnosti vysokého rizika TEN se profylaktická tromboprofylaxe provádí vždy do konce šestinedělí, pokud není riziko krvácení,

které jsou hospitalizovány (z jakéhokoliv důvodu) profylaktická dávka LMWH (enoxaparin 40 mg nebo nadroparin 0,3 ml 2850 IU 1 x denně) po dobu hospitalizace a minimálně 14 dní po dimisi a/nebo uzdravení se z onemocnění COVID-19, pokud není riziko krvácení,

s těžkým průběhem COVID-19

intermitentní dávka LMWH (např. enoxaparin 40 mg 2 x denně nebo nadroparin u osob do 70 kg tělesné hmotnosti 3800 IU 1 x denně, nad 70 kg 5700 IU 1x denně) po dobu hospitalizace a profylaktická dávka LMWH (enoxaparin 40 mg nebo nadroparin 0,3 ml 2850 IU 1 x denně) minimálně 4 týdny po dimisi a/nebo uzdravení se z onemocnění COVID-19, pokud není riziko krvácení,

• všem těhotným ženám přijatých k porodu s potvrzeným, nebo s podezřením na COVID-19 by měla být nabídnuta profylaxe LMWH (např. enoxaparin 40 mg 1 x denně, nebo nadroparin 0,3 ml 2850 IU 1 x denně) pokud se porod neočekává do 12 hodin, nebo mají významné riziko krvácení. U žen s těžkými komplikacemi COVID-19 je vhodné volbu antitrombotické profylaxe konzultovat s dalšími odborníky (ARO, hematolog),

Ženy po porodu pozitivní na COVID-19

• které jsou izolovány v domácím prostředí s mírnými příznaky a nemají přítomné další rizikové faktory TEN:

profylaktická dávka LMWH (enoxaparin 40 mg nebo nadroparin 0,3 ml (2850 IU) 1 x denně) po dobu onemocnění a minimálně 14 dní po uzdravení se z onemocnění COVID-19, pokud není riziko krvácení,

• které jsou izolovány v domácím prostředí s mírnými příznaky a mají přítomné další rizikové faktory TEN:

profylaktická dávka LMWH (enoxaparin 40 mg nebo nadroparin 0,3 ml (2850 IU) 1 x denně) po dobu onemocnění a vždy do konce šestinedělí (minimálně 14 dní po dimisi a/nebo uzdravení se), pokud není riziko krvácení,

• které jsou hospitalizovány (z jakéhokoliv důvodu)

profylaktická dávka LMWH (enoxaparin 40 mg nebo nadroparin 0,3 ml 2850 IU 1 x denně) po dobu hospitalizace a minimálně 14 dní po dimisi a/nebo uzdravení se z onemocnění COVID-19, pokud není riziko krvácení, v případě přítomnosti rizikových faktorů TEN se profylaktická tromboprofylaxe provádí vždy do konce šestinedělí, pokud není riziko krvácení,

• s těžkým průběhem COVID-19

intermitentní dávka LMWH (např. enoxaparin 40 mg 2 x denně nebo nadroparin u osob do 70 kg tělesné hmotnosti 3800 IU 1 x denně, nad 70 kg 5700 IU 1x denně) po dobu hospitalizace a profylaktická dávka LMWH (enoxaparin 40 mg nebo nadroparin 0,3 ml 2850 IU 1 x denně) vždy do konce šestinedělí (minimálně 4 týdny po dimisi a/nebo uzdravení se z onemocnění COVID-19), pokud není riziko krvácení,

• během onemocnění COVID-19 se nepřerušuje zavedená protidestičková léčba (kyselina acetylsalicylová), profylaktická dávka LMWH má být k zavedené protidestičkové léčbě přidána, pokud nehrozí riziko krvácení.

Poznámka :

Nízké riziko TEN:

- heterozygot F V Leiden, nebo heterozygot mutace F II protrombinu

- idiopatická TEN v rodině (rodiče, sourozenci a děti).

Vysoké riziko:

- prodělaná potvrzená hluboká žilní trombóza, nebo plicní embolie v anamnéze

- trombofilie: deficit antitrombinu, proteinu C a proteinu S, antifosfolipidový syndrom, homozygot FV Leiden, homozygot mutace FII protrombinu, nebo kombinace onemocnění,

Očkování těhotných a kojících žen proti COVID-19

Rozhodnutí o očkování proti COVID-19 v těhotenství a během kojení je osobní a individuální volbou.

V současné době Sekce Perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS doporučuje očkování

proti COVID-19 všem těhotným ženám bez ohledu na týden těhotenství.

• v USA a Velké Británii bylo sledováno více než 200 000 těhotných žen po očkování COVID-19 (vakcína Moderna, Pfizer) a nebyly vzneseny žádné obavy/námitky o bezpečnosti očkování během těhotenství,

• vakcíny proti COVID-19 v dnešní době neobsahují žádné složky, které mají prokázaný škodlivý efekt na fertilitu a průběh těhotenství,

očkování vakcínou Astra Zeneca není v těhotenství doporučováno pro raritní riziko žilní trombózy (11 případů na 1 milion obyvatel),

vliv očkování na průběh těhotenství nebyl prokázán, po očkování není nutnétěhotenství odkládat nebo přerušovat,

• očkování je dnes považováno za bezpečné a účinné v jakékoli fázi těhotenství, neexistují důkazy, že by bylo nutné očkování oddalovat na dobu po prvních 12 týdnech těhotenství,

• kojení u očkovaných žen nebo žen plánujících očkování je doporučeno nepřerušovat.

Podání monoklonálních protilátek REGN-COV2

• podání monoklonálních protilátek REGN-COV2 (casirivimab a imdevimab) má být silně zvažováno u symptomatických těhotných a kojících žen s COVID-19 infekcí, které jsou hospitalizované a nemají SARS-COV-2 protilátky.

 

Aktualizováno:

29.listopadu 2021

 

 


< ZPĚT NA ÚVOD

ČLÁNKY Z GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

COVID 19

Statistika - COVID a očkování v těhotenství

Číst více

Těhotenství - COVID, vakcinace

TĚHOTENSTVÍ A COVID 19

Vliv onemocnění COVID-19 na průběh těhotenství

• těhotné ženy nejsou oproti ženám ve stejné věkové skupině více ohroženy nákazou COVID-19, ale mohou mít závažnější průběh onemocnění,

Číst více

COVID očkování

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U TĚHOTNÝCH A KOJÍCÍCH ŽEN
Konsenzuální stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

Číst více

Screening Downova syndromu

Nejčastější chromozomální genetickou vadou je Downův syndrom. Bloky genů jsou v buňkách uspořádány do chromozomů, kterých je 23 párů. U Downova syndromu je však chromozom číslo 21 ve třech kopiích...

Číst více

SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

ČPZP
VZP
VOZP
ZPMV
RBP
OZP