COVID 19

15. 12. 2021

Statistika - COVID a očkování v těhotenství


COVID-19 je spojen se zvýšenou mírou úmrtí matek a porodů mrtvých dětí (listopad 2021)

Nadále se hromadí údaje týkající se rizik infekce SARS-CoV-2 v těhotenství:

Ve zprávě o úmrtích souvisejících s COVID-19 v Mississippi byla u těhotných pacientek zaznamenána vyšší úmrtnost než u netěhotných žen v reprodukčním věku (9 oproti 2,5 úmrtí na 1000 případů infekce SARS-CoV-2) [1]. Čtrnáct z 15 úmrtí matek bylo u pacientek s komorbiditami a žádná z 15 pacientek nebyla plně očkovaná. (Viz "COVID-19: Těhotenské problémy a předporodní péče", oddíl "Průběh těhotenství").

V analýze více než 8000 mrtvě narozených dětí mezi 1,2 miliony hospitalizací u porodu ve Spojených státech během pandemie byl u těhotných pacientek s COVID-19 vyšší počet mrtvě narozených dětí než u pacientek bez COVID-19 (1,26 % oproti 0,64 % porodů). 

Ačkoli neúplné informace a zkreslení při zjišťování výsledků omezují interpretaci, tato zjištění poskytují další podporu pro očkování těhotných pacientek a těch, které plánují těhotenství, aby se snížila úmrtnost matek a plodů.

Očkování proti COVID-19 nezvyšuje riziko potratu (září 2021)

Důkazy o bezpečnosti očkování vakcínou COVID-19 v těhotenství nadále přibývají. V jedné studii zahrnující téměř 2 500 těhotenství bylo věkově standardizované kumulativní riziko potratu 12,8 % jedinců, kteří dostali mRNA vakcínu COVID-19 před početím nebo před 20. týdnem těhotenství, což je podobné očekávané míře potratů v běžné porodnické populaci. V jiné studii zahrnující více než 105 000 těhotenství měli jedinci, u nichž došlo k potratu, podobnou pravděpodobnost expozice vakcíně COVID-19 v předchozích 28 dnech jako jedinci s probíhajícím těhotenstvím. Výsledky odpovídaly expozici vakcíně mRNA-1273 nebo BNT162b2; rizika specifická pro vakcínu Ad26.COV.2.S nebylo možné vyhodnotit kvůli malému počtu expozic. 

Doporučujeme očkování vakcínou COVID-19 bez ohledu na stav těhotenství.

 

Gestační věk v době očkování vakcínou COVID-19 a výsledek (září 2021)

V mezinárodní retrospektivní kohortové studii hodnotící porodnické a neonatální výsledky téměř 400 pacientek se SARS-CoV-2 pozitivitou podle jejich gestačního stáří v době infekce zvýšila infekce po 20. týdnu riziko nepříznivých porodnických výsledků a infekce po 26. týdnu riziko nepříznivých neonatálních výsledků. 

Vzhledem k těmto zjištěním, zvýšené závažnosti COVID-19 u těhotných žen, dobrému bezpečnostnímu profilu vakcín proti SARS-CoV-2 v těhotenství a době potřebné k plnému očkování doporučujeme očkování co nejdříve u žen plánujících početí a těhotných žen.

 

Očkování proti COVID-19 a těhotenství/kojení (únor 2021)

Těhotné/kojící osoby byly ze studií vakcíny COVID-19 vyloučeny, což znemožňuje akrualizaci údajů pro tuto populaci. Více než 139 000 účastnic v programu CDC V-safe After Vaccination Health Checker uvedlo, že byly v době očkování těhotné, a k dispozici jsou údaje o 827 dokončených těhotenstvích (většinou u osob očkovaných ve třetím trimestru), přičemž nebyly zjištěny žádné zjevné bezpečnostní signály s ohledem na potrat, vrozené vady, růst plodu, předčasný porod, narození mrtvého plodu nebo úmrtí novorozence. Systém CDC pro hlášení nežádoucích účinků vakcín má k dispozici údaje o 154 těhotenstvích, přičemž ve srovnání s celostátními údaji o porodech nebyl zaznamenán žádný nadměrný výskyt nežádoucích účinků nebo nežádoucích příhod. V retrospektivní kohortové studii bylo očkování proti mRNA BNT162b2 během těhotenství spojeno se sníženým výskytem infekce SARS-CoV-2 u matek. 

Doporučujeme očkování vakcínou COVID-19 u těhotných osob namísto odkládání očkování až po porodu/kojení. 


< ZPĚT NA ÚVOD

ČLÁNKY Z GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

COVID 19

Statistika - COVID a očkování v těhotenství

Číst více

Těhotenství - COVID, vakcinace

TĚHOTENSTVÍ A COVID 19

Vliv onemocnění COVID-19 na průběh těhotenství

• těhotné ženy nejsou oproti ženám ve stejné věkové skupině více ohroženy nákazou COVID-19, ale mohou mít závažnější průběh onemocnění,

Číst více

COVID očkování

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U TĚHOTNÝCH A KOJÍCÍCH ŽEN
Konsenzuální stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

Číst více

Screening Downova syndromu

Nejčastější chromozomální genetickou vadou je Downův syndrom. Bloky genů jsou v buňkách uspořádány do chromozomů, kterých je 23 párů. U Downova syndromu je však chromozom číslo 21 ve třech kopiích...

Číst více

SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

ČPZP
VZP
VOZP
ZPMV
RBP
OZP